دلت را زمین بگذار*هوادار محمدسلیمی*

حالا که رسیدی،صبر کن و به آن همه کتاب و حکایات و صحبت ها که برایش نوشته و گفته و پراکنده اند،خیره شو!دلت را هم چند لحظه زمین بگذار!

اسفند 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
3 پست